Bankomaty

Posiadamy 6 własnych bankomatów:

1. Centrala w Łubnianach, ul. Osowska 1

2. POK Murów, ul. Wolności 36

3. POK Stare Budkowice, ul. Ogrodowa 6a

4. POK Turawa, ul. Opolska 39c

5. POK Kup, ul. Rynek 1

6. POK Luboszyce, ul. Opolska 7

Ponadto nasi klienci mog+ wypłacać bez prowizji z bankomatów należ+cych do banków spółdzielczych, BGZ oraz Kredyt Banku.

Pełna lista bankomatów z których klienci Banku Spółdzielczego mog+ wypłacać bez prowizji znajduje się na stronie BPS.

W razie utraty karty należy j+ jak najszybciej zastrzec.

W tym celu należy zadzwonić pod jeden z numerów: 0-801 321 456, 86 216 11 82

Nie należy używać karty zastrzeżonej Nie należy korzystać z karty, która została wczeœniej zastrzeżona. Tak+ kartę należy oddać do najbliższej placówki Banku Spółdzielczego w Łubnianach.

----------------------------------------------------------------
BPS Bankmaty bezprowizyjne:
http://www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty/ www
----------------------------------------------------------------

˙ţ

Siedziba banku

ul. Osowska 1 | 46-024 Łubniany
tel. (77) 4215-001
e-mail: sekretariat@bslubniany.pl Kod SWIFT:"POLUPLPR"

Godziny otwarcia banku:
Pn-Pt: 7.45-14.30

Punkty Obsługi Kasowej

 • Opole, ul. Ozimska 19
  (1 piętro), tel. (77) 4231-685
 • Opole, ul. Sosnkowskiego 6/18
  (pasaż handlowy Skaut),
  tel. (77) 4028-815
 • Opole, ul. Fieldorfa 14,
  tel. (77) 4028-345
 • Opole, ul. Cieszyńska 7,
  tel. (77) 4027-372
 • Turawa, ul. Opolska 39c,
  tel. (77) 4212-235
 • Murów, ul. Wolności 36,
  tel. (77) 4270-272
 • St.Budkowice, ul. Ogrodowa 6a,
  tel. (77) 4276-665
 • Jełowa, ul. Opolska 4,
  tel. (77) 4270-000
 • Kadłub Turawski, ul. Główna 24,
  tel. (77) 4213-520
 • Osowiec, ul. Oleska 5,
  tel. (77) 4120 061
 • Kup, ul. Rynek 1,
  tel. (77) 4546-037
 • Luboszyce, ul. Opolska 7,
  tel. (77) 4342-002
 • Bankomaty

  Bankomaty Banku Spółdzielczego znajdują się w miejscowościach:
  • Łubniany - przy Banku
  • Turawa - przy Urzędzie Gminy
  • Stare Budkowice
  BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁUBNIANACH mimo stale rosnącej konkurencji ze strony banków komercyjnych skutecznie działa na rynku międzybankowym. Przyjazny stosunek do klienta, kompetencja i coraz szersza gama usług bankowych pozwala pozyskiwać nowych klientów.

  Bank współpracuje z trzema podopolskimi gminami: Łubniany, Murów i Turawa, obsługując ich budżety. Otwierane są nowe placówki w Opolu. Wszystkie działania przynoszą pozytywne efekty wyrażające się na przestrzeni dekady lat 90-tych kilkakrotnym wzrostem sumy bilansowej, udzielonych kredytów, oszczędności oraz funduszy własnych banku.