RACHUNEK BIEŻĄCY

swinia Rachunek ten służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością.

Rachunek bieżący umożliwia?

 • szybką i profesjonalną obsługę
 • prowadzenie rozliczeń krajowych i zagranicznych
 • regulowanie płatności za pomocą stałego zlecenia lub polecenia zapłaty
 • dostęp do bankowości elektronicznej z autoryzacją za pomocą karty chipowej
 • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowym kartom firmowym VISA Business Debetowa
 • korzystanie z szerokiej oferty kredytowej
 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło

RACHUNEK BIEŻĄCY - informacje 32,00 zł za założenie rachunku
32,00 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku
4.70 zł prowizja od każdego przelewu (z wyjątkiem ZUS - 5,30 zł)
Możliwość wydania karty płatniczej VISA BUSINESS DEBETOWA.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POBIERZ:
- Wniosek o otwarcie rachunku - pobierz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masz problem z otwarciem pliku? Zainstaluj Acrobat Reader www

RACHUNKI MASOWE

lokaty - swinka

Rachunki wirtualne (masowe) dedykowane są dla beneficjentów płatności masowych.
Usługa umożliwia sprawne zarządzanie płatnościami dłużników, które wpływają na rachunek Klienta, poprzez ich automatyczną identyfikację oraz szybkie przetwarzanie.

Dla kogo przeznaczona jest usługa?

Rachunki wirtualne są niezastąpionym narzędziem wspierającym proces automatycznej identyfikacji dłużników wśród takich klientów jak: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, operatorzy telefoniczni, telewizja kablowa i cyfrowa, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy energii i gazu, szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, sklepy internetowe itp.

Korzyści Rachunków Masowych

 • pewność i szybkość otrzymywania danych koniecznych do uzgadniania wpływów;
 • przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów;
 • szybka identyfikacja zaległych płatności;
 • ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgadniania wpływów;
 • minimalizacja ryzyka powstania błędów związanych z identyfikacją otrzymanych płatności;
 • obniżenie kosztów poprzez ograniczenie pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych;
 • generowanie raportów zbiorczych lub dla indywidualnego rachunku wirtualnego;
 • możliwość eksportu danych do pliku i wczytania ich do własnego systemu księgowego.

  Jak to działa ?

  Bank dostarcza klientowi plik z wycišgiem w formacie MT940, który zostaje zaczytany do programu kięgowego i następuje automatyczne rozksięgowanie wszystkich pozycji bez konieczności ręcznego rozksięgowywania.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  POBIERZ:
  - Format pliku wycišgów MT940 pdf
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Masz problem z otwarciem pliku? Zainstaluj Acrobat Reader www

LOKATY

informacje

Bank Spółdzielczy w Łubnianach posiada w swojej ofercie szereg produktów depozytowych o zróżnicowanych cechach, dzięki którym Klient ma możliwość szerokiego wyboru. Depozyty w BS charakteryzują się:

 • bezpieczeństwem (depozyty zdeponowane są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym)
 • opcją automatycznego odnowienia lokaty - dzięki czemu Klient nie musi fatygować się do placówki Banku w celu powtórnego założenia lokaty
 • przejrzystością warunków - z góry proste, określone zasady bez ukrytych opłat i haczyków

KREDYTY

Bank Spółdzielczy w Łubnianach posiada szeroki asortyment kredytów dla klientów indywidulanych portfel

Tabela oprocentowania, prowizje i opłaty


- Kredyty i pożyczki na działalnosć gospodarcza i rolna - pobierz


CUI

Bank Spółdzielczy w Łubnianach zapewnia swoim klientom także dostęp do rachunku poprzez Centrum Usług Informatycznych (CUI).
Dostęp do CUI jest zapewniany przez TOKEN lub SMS.
Bankowoœć internetowa zapewnia:
- Łatwy i szybki dostęp/przeglšd do informacji o rachunku
- Dokonywanie przelewów Elixir
- Tworzenie zleceń stałych
Dodatkowo Bank Spółdzielczy w Łubnianach zapewnia klientowi bezpieczeństwo transakcji oraz prowadzenia konta. portfel

CUI


- Wniosek o zalozenie konta CUI - pobierz
- Wykaz rachunkow dostepu do CUI - pobierz
- Wykaz upowaznionych do korzystania z CUI - pobierz
- Protokol odbiorczy CUI - pobierz
- Blokada konta CUI - pobierz

Siedziba banku

ul. Osowska 1 | 46-024 Łubniany
tel. (77) 4215-001
e-mail: sekretariat@bslubniany.pl Kod SWIFT:"POLUPLPR"

Godziny otwarcia banku:
Pn-Pt: 7.45-14.30

Punkty Obsługi Klienta

 • Opole, ul. Sosnkowskiego 6/18
  (pasaż handlowy Skaut),
  tel. (77) 4028-815
 • Opole, ul. Fieldorfa 14,
  tel. (77) 4028-345
 • Opole, ul. Cieszyńska 7,
  tel. (77) 4027-372
 • Turawa, ul. Opolska 39c,
  tel. (77) 4212-235
 • Murów, ul.Lipowa 27 B,
  tel. (77) 4270-272
 • Stare Budkowice, ul. Ogrodowa 6a,
  tel. (77) 4276-665
 • Jełowa, ul. Opolska 4,
  tel. (77) 4270-000
 • Kadłub Turawski, ul. Główna 24,
  tel. (77) 4213-520
 • Osowiec, ul. Oleska 6,
  tel. (77) 4120-061
 • Bankomaty

 • Łubniany
 • Turawa
 • Stare Budkowice
 • Murów
 • Luboszyce
 • Jełowa
 • Terminale POS

 • Opole, ul. Sosnkowskiego 6/18
 • Opole, ul. Fieldorfa 14
 • Opole, ul. Cieszyńska 7
 • Osowiec ul. Oleska 6
 • Kadłub Turawski ul. Główna 24
 • BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁUBNIANACH mimo stale rosnącej konkurencji ze strony banków komercyjnych skutecznie działa na rynku międzybankowym. Przyjazny stosunek do klienta, kompetencja i coraz szersza gama usług bankowych pozwala pozyskiwać nowych klientów.

  Bank współpracuje z trzema podopolskimi gminami: Łubniany, Murów i Turawa, obsługując ich budżety. Otwierane są nowe placówki w Opolu. Wszystkie działania przynoszą pozytywne efekty wyrażające się na przestrzeni dekady lat 90-tych kilkakrotnym wzrostem sumy bilansowej, udzielonych kredytów, oszczędności oraz funduszy własnych banku.
  Administrator: Mateusz Kawecki