Dokumenty do pobrania

Ład korporacyjny

- Polityka ładu korporacyjnego 2018 - pobierz
- Zasady ładu korporacyjnego - pobierz
- Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego 2018r.- pobierz
- Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego 2019r.- pobierz
- Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego 2020r.- pobierz
- Oswiadczenie Zarzšdu - pobierz

- Polityka informacyjna - pobierz
- Schemat organizacyjny Banku - pobierz
- Statut - pobierz
- Ład Korporacyjny - pobierz
- Zasady dostępu do polityki informacyjnej - pobierz
- Tryb i zasady reklamacji - pobierz
- Formularz skargi/reklamacji - pobierz
- Rejestry zbiorów, wykaz zbiorów, historia zmian - pobierz />
- Dane finansowe za rok 2015 - pobierz
- Dane finansowe za rok 2016 - pobierz
- Dane finansowe za rok 2017 - pobierz
- Dane finansowe za rok 2018 - pobierz
- Dane finansowe za rok 2019 - pobierz
- Dane finansowe za rok 2020 - pobierz
- Zasady systemu kontroli wewnętrznej - pobierz
- Polityka wynagradzania - pobierz
- Informacja o dostępie do informacji chronionych tajemnica bankowa - pobierz

Zarzad:
Stanislaw Dembowski - Prezes Zarzadu
Danuta Gontarz - Wiceprezes Zarzadu
Marcin Sossna - Wiceprezes Zarzadu

Siedziba banku

ul. Osowska 1 | 46-024 Lubniany
tel. (77) 4215-001
e-mail: sekretariat@bslubniany.pl Kod SWIFT:"POLUPLPR"

Godziny otwarcia banku:
Pn-Pt: 7.45-14.30

Punkty Obsługi Klienta

 • Opole, ul. Fieldorfa 14,
  tel. (77) 4028-345
 • Godziny otwarcia banku:
  Pn: 8:45-16:15
  Wt-Pt: 7:45-15:00

 • Opole, ul. Cieszynska 7,
  tel. (77) 4027-372
 • Godziny otwarcia banku:
  Pn: 8:45-16:15
  Wt-Pt: 7:45-15:00

 • Turawa, ul. Opolska 39c,
  tel. (77) 4212-235
 • Godziny otwarcia banku:
  Pn: 8:15-15:00
  Wt-Pt: 7:30-14:45

 • Murów, ul. Lipowa 27 B,
  tel. (77) 4270-272
 • Godziny otwarcia banku:
  Pn: 8:30-15:30
  Wt/Pt: 7:45-15:00

 • St.Budkowice, ul. Ogrodowa 6a,
  tel. (77) 4276-665
 • Godziny otwarcia banku:
  Pn-Pt: 7:45-14:45

 • Jelowa, ul. Opolska 4,
  tel. (77) 4270-000
 • Godziny otwarcia banku:
  Pn: 8:15-15:30
  Sr: 7:45-15:00

 • Kadlub Turawski, ul. Glowna 24,
  tel. (77) 4213-520
 • Godziny otwarcia banku:
  Wt/Czw/Pt: 7:45-15:00

 • Osowiec, ul. Oleska 6,
  tel. (77) 4120-061
 • Godziny otwarcia banku:
  Wt/Czw/Pt: 7:45-15:00

  Bankomaty

 • Lubniany
 • Turawa
 • Stare Budkowice
 • Murow
 • Luboszyce
 • Jełowa
 • Terminale POS

 • Opole, ul. Fieldorfa 14
 • Opole, ul. Cieszynska 7
 • Osowiec ul. Oleska 6
 • Kadlub Turawski ul. Glowna 24
 • BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁUBNIANACH mimo stale rosnącej konkurencji ze strony banków komercyjnych skutecznie działa na rynku międzybankowym. Przyjazny stosunek do klienta, kompetencja i coraz szersza gama usług bankowych pozwala pozyskiwać nowych klientów.

  Bank współpracuje z trzema podopolskimi gminami: Łubniany, Murów i Turawa, obsługując ich budżety. Otwierane są nowe placówki w Opolu. Wszystkie działania przynoszą pozytywne efekty wyrażające się na przestrzeni dekady lat 90-tych kilkakrotnym wzrostem sumy bilansowej, udzielonych kredytów, oszczędności oraz funduszy własnych banku.
  Administrator: Mateusz Kawecki