foto1
foto1
kom1
kom2
foto1


foto1

INFORMACJE TRANSFEROW SRODKOW PIENIEZNYCH

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszacych transferom srodkow pienieznych Szanowni Panstwo, Bank Spoldzielczy w Lubnianach informuje, ze obowiazuje Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszacych transferom srodkow pienieznych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Dla zapewnienia zgodnosci z wymogami wskazanego Rozporzadzenia nalezy umieszczac na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez wzgledu na walute, skladanych zarowno w formie papierowej, jak i za posrednictwem systemu bankowosci internetowej i mobilnej nastepujace informacje:

 • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
 • pelna nazwe / imie i nazwisko zleceniodawcy,
 • pelna nazwe / imie i nazwisko odbiorcy,
 • pelny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakujacymi lub blednymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze wzgledu na obowiazki wynikajace ze wskazanego powyzej Rozporzadzenia moga powodowac:

 • opoznienie w wykonaniu zleconego przelewu,
 • odrzucenie przelewu
 • wstrzymanie przelewu.

W zwiazku z powyzszym zwracamy sie do Panstwa z prosba o dokladne uzupelnianie:

 • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
 • danych odbiorcy dla platnosci dokonywanych za posrednictwem bankowosci internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentow, ktore maja Panstwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowosci internetowej naszego Banku sa kompletne, tj. zgodne z powyzszym zakresem danych).

Powyzsze dane nie powinny zawierac inicjalow, pseudonimow, nieoficjalnych zwrotow lub skrotow, poza ogolnie przyjetymi dla form prawnych. Jednoczesnie ze wzgledu na obowiazek sprawdzania przez Bank kompletnosci danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy sie o przekazanie kontrahentom lub osobom, od ktorych otrzymuja Panstwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pelnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Panstwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi zlozonymi w Banku (jesli takich danych obecnie nie posiadaja). Ponadto w zwiazku ze wskazanym Rozporzadzeniem pracownicy Banku beda prosic Panstwa o okazanie dokumentu tozsamosci w przypadku dokonywania transferow srodkow pienieznych, w tym wplat gotowkowych, bez wzgledu na kwote transakcji. Powyzsze zasady sa podyktowane koniecznoscia wypelniania przez Bank obowiazkow wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawnych.

INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE EURO- FATCA

Polska, jako panstwo czlonkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju - zobowiazala sie do wymieniania z innymi panstwami informacji o aktywach finansowych rezydentow tychze panstw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekujAc w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunkow finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentow podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe. W tym celu rzady na calym swiecie wprowadzaja standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymog zglaszania i gromadzenia informacji obowiazujacy instytucje finansowe na calym swiecie, w tym rowniez Bank Spoldzielczy w lubnianach w obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniajacym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotyczaca wspolpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej wspolpracy pomiedzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywe te zmieniono wprowadzajac Dyrektywe Rady UE 2014/107/UE, poszerzajac tym samym zakres wspolpracy pomiedzy organami podatkowymi o automatyczna wymiane informacji o stanie rachunku. Dyrektywe opublikowano w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014. link:
Dziennik Urzedowy - pobierz

Podstawa prawna w Polsce, uprawniajaca do wymiany takich informacji jest - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi panstwami - link:
Dziennik ustaw - pobierz

Dzialajac w swietle przepisow Euro-Fatca, Bank Spoldzielczy w Lubnianach zobowiazany jest okreslic, gdzie jego klienci powinni placic podatki (co czesto wiaze sie z okresleniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spoldzielczy w Lubnianach bedzie korzystal z danych, ktore juz posiada o swoich klientach, moze rowniez poprosic o dostarczenie brakujacych danych. Jesli okaze sie, ze klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niz ten, w ktorym sa prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spoldzielczy w Lubnianach przekaze taka informacje do lokalnych organow podatkowych. Organy podatkowe moga nastepnie wymieniac te informacje z organami podatkowymi kraju, ktorego rezydentem podatkowym jest dany klient. Powyzszy obowiazek dotyczy Klientow, ktorzy nabyli lub po 01.05.2017 r. beda zainteresowani nabyciem m.in. nastepujacych produktow: rachunki biezace, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe. KONIECZNE DZIAlANIA Aby potwierdzic swoj status w swietle przepisow Euro-Fatca, Klienci moga zostac poproszeni o wypelnienie stosownego formularza. Istnieja dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajduja sie pod ponizszymi linkami, wraz z wyjasnieniem, jakiego podmiotu kazdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

1) Oswiadczenie CRS dla Klientow Indywidualnych - formularz ten przeznaczony jest dla klientow indywidualnych, w celu okreslenia ich statusu w swietle przepisow Euro-Fatca.
- Oswiadczenie - pobierz

2) Oswiadczenie CRS dla Klientow Instytucjonalnych/Podmiotow - formularz ten przeznaczony jest dla klientow instytucjonalnych, w celu okreslenia ich statusu w swietle przepisow Euro-Fatca.
- Oswiadczenie - pobierz

Niezlozenie Oswiadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak mozliwosci nabywania produktow. W przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia wskazanych powyzej terminow oraz ich zastosowania, nalezy kliknac zakladke Wykaz terminow i zapoznac sie z ich definicjami. W przypadku pytan dotyczacych Euro-Fatca i Panstwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktowac sie z niezaleznym doradca, gdyz Bank Spoldzielczy w lubnianach nie swiadczy uslug doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajda Panstwo rowniez na portalu OECD .

Terminale platnicze POS

Bank Spoldzielczy w lubnianach wprowadzil do swojej oferty terminale platnicze
Terminale POS posiadaja duzy wachlarz zastosowan do branz handlowych i uslugowych, min.:

Cash Back - usluga dzieki, ktorej posiadacz karty moze wyplacic pieniadze, na kazdej transakcji zarabiasz 0,50zl
Logo na wydruku - mozna na kazdym rozliczeniu wydrukowac wlasne logo
Doladowania GSM - usluga doladowan telefonicznych, na kazdym doladowaniu masz mozliwosc do 5% prowizji od sprzedazy doladowania!
DCC - usluga dla kart w walucie obcej, dotyczy przewalutowan w banku.
Wszystkie powyzsze uslugi sa bezplatne.

Aktualna oferta do pobrania po kliknieciu w zdjecie.

foto1
Kontakt pod numerem 77 421 50 01 wew. 50

Rachunki Uspione

W dniem 1 lipca 2016r. weszla w zycie nowelizacja Prawa bankowego oraz ustawy o spoldzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych (ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektorych innych ustaw). Ustawa o ktorej mowa:
1. reguluje problematyke rachunkow nieaktywnych ( tzw. rachunkow uspionych);
2. okresla wplyw smierci Posiadacza rachunku na zawarta umowe rachunku;
3. ulatwia dostep do informacji o rachunkach spadkobiercom i zapisobiorcom ich Posiadacza, a w konsekwencji ogranicza problemy nastepcow prawnych z wyplata naleznych im z tytulu spadkobrania srodkow pienieznych, a takze wprowadzenie stosownych narzedzi w tym zakresie. Posiadacz rachunku oszczednosciowego, rachunku oszczednosciowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczednosciowej moze polecic pisemnie bankowi dokonanie - po swojej smierci - wyplaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: malzonkowi, wstepnym, zstepnym lub rodzenstwu, okreslonej kwoty pienieznej (Dyspozycja wkladem na wypadek smierci). Kwota wyplaty srodkow z rachunku z dyspozycja na wypadek smierci bez wzgledu na liczbe wydanych dyspozycji, nie moze byc wyzsza niz dwudziestokrotne przecietne miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw bez wyplat nagrod z zysku, oglaszane przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za ostatni miesiac przed smiercia Posiadacza rachunku. Kwota ta na dzien 01.07.2016r. wynosi: 20 x 4.164,12 =83.282,40 zl i nie wchodzi do spadku. Od dnia 1 lipca 2016 roku w przypadku smierci Posiadacza rachunku, ktory zlozyl dyspozycje wkladu na wypadek smierci, Bank bedzie mial obowiazek powiadomienia osob wskazanych w tej dyspozycji (zapisobiorcow) o przyslugujacym im prawie do srodkow z tego tytulu. Posiadacze rachunkow, ktorzy zlozyli taka dyspozycje w Banku powinni dokonac aktualizacji danych adresowych osob wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji. Zostala utworzona rowniez Centralna Informacja, ktora umozliwia dostep do danych o:
1. rachunkach bankowych osob zmarlych, o ktorych nie wiedzieli spadkobiercy;
2. rachunkach nalezacych do osob, ktorych spadkobiercow nie odnaleziono;
3. rachunkach, o ktorych istnieniu zapomnieli sami wlasciciele.
Spadkobiercy chcacy uzyskac informacje gdzie zmarly posiadal rachunki powinni zlozyc w dowolnym banku lub oddziale SKOK-u wniosek o zbiorcza informacje. Do wniosku nalezy dolaczyc dokumenty, potwierdzajace tytul prawny o nabyciu spadku po Posiadaczu rachunku.

Wniosek dla spadkobiercow - pobierz

W celu uzyskania informacji o swoich rachunkach w bankach oraz SKOK-ach - nalezy zlozyc wniosek o udzielenie informacji zbiorczej osobie poszukujacej wlasnych rachunkow.

Wniosek dla posiadacza rachunku - pobierz

Osoby reprezentujace podmiot uprawniony, wystepujacy w granicach uprawnien do zadania zbiorczej informacji - powinny zlozyc wniosek dedykowany specjalnie dla podmiotow uprawnionych o udzielenie zbiorczej informacji. Wniosek do pobrania W/w wnioski mozna zlozyc osobiscie w placowce Banku.
W przypadku wniosku zlozonego korespondencyjnie:
1. wlasnorecznosc zlozonego podpisu na wniosku,
2. dokument potwierdzajacy tytul prawny o nabyciu spadku po Posiadaczu rachunku (jesli nie jest przesylany oryginal ), musza byc potwierdzone notarialnie.
Oplata za informacje o rachunkach pobierana jest zgodnie z Tabela prowizji i oplat obowiazujaca w Banku.


foto1Siedziba banku

ul. Osowska 1 | 46-024 Lubniany
tel. (77) 4215-001
e-mail: sekretariat@bslubniany.pl Kod SWIFT:"POLUPLPR"

Godziny otwarcia banku:
Pn-Pt: 7:45-14:30

Punkty Obsługi Klienta

 • Opole, ul. Fieldorfa 14,
  tel. (77) 4028-345
 • Godziny otwarcia banku:
  Pn: 8:45-16:15
  Wt-Pt: 7:45-15:00

 • Opole, ul. Cieszynska 7,
  tel. (77) 4027-372
 • Godziny otwarcia banku:
  Pn: 8:45-16:15
  Wt-Pt: 7:45-15:00

 • Turawa, ul. Opolska 39c,
  tel. (77) 4212-235
 • Godziny otwarcia banku:
  Pn: 8:15-15:00
  Wt-Pt: 7:30-14:45

 • Murow, ul. Lipowa 27 B,
  tel. (77) 4270-272
 • Godziny otwarcia banku:
  Pn: 8:30-15:30
  Wt/Pt: 7:45-15:00

 • St.Budkowice, ul. Ogrodowa 6a,
  tel. (77) 4276-665
 • Godziny otwarcia banku:
  Pn-Pt: 7:45-14:45

 • Jelowa, ul. Opolska 4,
  tel. (77) 4270-000
 • Godziny otwarcia banku:
  Pn: 8:15-15:30
  Sr: 7:45-15:00

 • Kadlub Turawski, ul. Glowna 24,
  tel. (77) 4213-520
 • Godziny otwarcia banku:
  Wt/Czw/Pt: 7:45-15:00

 • Osowiec, ul. Oleska 6,
  tel. (77) 4120-061
 • Godziny otwarcia banku:
  Wt/Czw/Pt: 7:45-15:00

  Bankomaty

 • Lubniany
 • Turawa
 • Stare Budkowice
 • Murow
 • Jelowa
 • Terminale POS

 • Opole, ul. Fieldorfa 14
 • Opole, ul. Cieszynska 7
 • Osowiec ul. Oleska 6
 • Kadlub Turawski ul. Glowna 24
 • BANK SPOLDZIELCZY W LUBNIANACH mimo stale rosnacej konkurencji ze strony bankow komercyjnych skutecznie dziala na rynku miedzybankowym. Przyjazny stosunek do klienta, kompetencja i coraz szersza gama uslug bankowych pozwala pozyskiwac nowych klientow.

  Bank wspolpracuje z trzema podopolskimi gminami: Lubniany, Murow i Turawa, obslugujac ich budzety. Otwierane sa nowe placowki w Opolu. Wszystkie dzialania przynosza pozytywne efekty wyrazajace sie na przestrzeni dekady lat 90-tych kilkakrotnym wzrostem sumy bilansowej, udzielonych kredytow, oszczednosci oraz funduszy wlasnych banku.