Firmy i instytucje

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny udzielany w rachunku kredytowym.

Produkt przeznaczony jest dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego.

Cel kredytu:

Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie:

  1. zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
  2. zakupu ziemi,
  3. zakupu lub budowy nieruchomości,
  4. zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
  5. modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;
  6. zakupu udziałów lub akcji;
  7. innych nakładów;
  8. spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.

_________________________________________________________________

Oprocentowanie kredytu zmienne:

Wibor 3M + stała marża od 2.80% do 4.00%

Prowizja za udzielenie kredytu (jednorazowa):

od  1.50% do 3.00%

Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziału środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i od wartości przedsięwzięcia finansowanego kredytem.

Wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi:

10% wartości przedsięwzięcia w przypadku, jeżeli kredyt jest objęty gwarancją / poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości minimum 30% kwoty kredytu;

20% wartości przedsięwzięcia – netto jeżeli Klientowi przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT lub brutto jeżeli Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT.

Kredyt inwestycyjny może być udzielany na okres do 25 lat.

Kredytowanie inwestycji dzieli się na okres realizacji i okres spłaty.

Okres realizacji nie może przekroczyć 2 lat.