Klient indywidualny

Kredyt odnawialny w ROR

To niezwykle łatwy i szybki dostęp do dodatkowych środków na koncie osobistym.

Opis oferty

Kredytem odnawialnym, zwanym też limitem kredytowym w ROR, możesz sfinansować każde nieoczekiwane wydatki konsumpcyjne.

Każda wpłata środków na rachunek powoduje zwiększenie kredytu o spłaconą część i może być wykorzystywana wielokrotnie w okresie kredytowania.

Kredyt odnawialny w ROR może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia Umowy kredytu na następny okres, bez konieczności spłaty udzielonego limitu.

 

Warunkiem otrzymania kredytu jest:

  • posiadanie zdolności i wiarygodności kredytowej,
  • posiadanie ROR, przez okres co najmniej 3 miesięcy (licząc od daty pierwszego wpływu),
  • zatrudnienie na czas nieokreślony albo określony przy czym okres zatrudnienia musi być dłuższy od okresu spłaty kredytu,
  • regularne przekazywanie stałych wpływów na ROR z tytułu wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, stypendium, dochodów osobistych z prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu.

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek za okres ostatnich 3 miesięcy, lecz nie więcej niż 50.000,00 PLN.

Warunki i korzyści:

• atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja,

• dowolny cel konsumencki,

• przyznany limit podwyższa wysokość dostępnych środków,

• każdy wpływ na ROR obniża bieżące zadłużenie.

Oprocentowanie stałe: 8,00%

Prowizja: 3,00%