Kredyt promocyjny ,,Tania gotówka"

Warunki kredytu objętego promocją:

Maksymalna kwota kredytu wynosi 30 000 PLN;

Okres kredytowania: maksymalnie do 36 miesięcy;

Spłata w miesięcznych ratach równych lub malejących;

Prowizja za udzielenie kredytu:  0%;

Stałe oprocentowanie kredytu:  8%

Jeżeli chcesz uzyskać w naszym Banku kredyt promocyjny „Tania Gotówka” poprosimy Cię o:

  • wniosek o udzielenie kredytu;
  • dokument tożsamości
  • dokument potwierdzający wysokość dochodów
  • zgodę współmałżonka (jeśli dotyczy)

Kto może skorzystać z oferty:

  • Kredyt może zostać udzielony osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
  • Udzielenie kredytu uzależnione jest od wydania przez Bank pozytywnej decyzji kredytowe, poprzedzonej oceną wiarygodności i zdolności kredytowej, zgodnie z obowiązującymi w okresie składania wniosku zasadami.

Załączniki:

Poprosimy Cię o dodatkowe dokumenty w przypadku:

  • rozdzielności majątkowej – będzie to decyzja sądu lub akt notarialny
  • rozwodu i separacji – będzie to wyrok sądu stwierdzający rozwód lub separację

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla Kredytu promocyjnego „Tania Gotówka” wynosi  8,31%, przy założeniu, że całkowita kwota kredytu wynosi 20 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 22 565,40 PLN,  stałe w całym okresie kredytowania oprocentowanie 8% liczone w skali roku, całkowity koszt kredytu 2 565,40 PLN (w tym: prowizja 0 PLN, odsetki 2 565,40 PLN), spłata w 36 miesięcznych ratach równych w wysokości po 627 PLN.  Kalkulacja została dokonana na dzień 01 grudzień 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy.

Promocja obowiązuje od 01.12.2022 roku do 31.03.2023 roku