Rolnicy

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący jest przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.

KORZYŚCI płynące z otwarcia rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Łubnianach to przede wszystkim :

  • Bezpieczeństwo dokonywania transakcji
  • Bogata oferta kredytowa skierowana specjalnie do rolników
  • Konkurencyjne opłaty związane z obsługą rachunku. (zgodne z taryfą opłat i prowizji bankowych)
  • Możliwość złożenia dyspozycji zleceń stałych oraz poleceń zapłaty
  • Karta wydawana do rachunku bieżącego to międzynarodowa karta płatnicza VISA Business  dla rolników umożliwiająca wypłatę z rachunku w bankomatach i pozwalająca na dokonywanie transakcji bezgotówkowych do wysokości dostępnego salda na rachunku.
  •  

Otwarcie rachunku bieżącego jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić wniosek dostępny w Oddziałach Banku Następnie należy złożyć go w Banku i gotowe. Dokumenty potrzebne do otwarcia rachunku:

  • NIP- zaświadczenie o nadaniu
  • dowód osobisty
  • nakaz płatniczy podatku rolnego w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej zaświadczenie z US o płaceniu podatku dochodowego.

Środki pieniężne zgromadzone w naszym banku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny!