Rolnicy

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy – obok rachunku bieżącego to jeden z podstawowych rachunków bankowych, jakie polskie prawo przewiduje w celu przechowywania środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących.

Służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku wyodrębnionych na określone cele np. fundusz socjalny oraz przeprowadzania określonych rozliczeń pieniężnych.

Rachunek otwierany jest na wniosek klienta.