Klient indywidualny

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Udzielany jest na dowolny cel (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej) i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu.

W przypadku „Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego” okres kredytowania wynosi do 15 lat.

Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000,00 PLN.

Maksymalna kwota kredytu wynosi 500.000,00 PLN i nie może przekroczyć 65% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy (LTV ≤ 65%). Oprocentowanie kredytu:

  • zmienne, oparte o stawkę Wibor 3M + stałą w całym okresie kredytowania marżę Banku wynoszącą 3,00%;
  • okresowo stałe oprocentowanie11,00% – obowiązuje przez okres 60 miesięcy. Po zakończeniu okresu stałego oprocentowania stałego, kredyt będzie oprocentowany wg. formuły oprocentowania zmiennego, jako suma stawki WIBOR 3M i marży Banku.

Prowizja za udzielenie kredytu: od 2,00% do 3,00%.

Kredyt udzielany jest w PLN.