Jak aktywować profil zaufany:

Uwaga! Zanim przystąpisz do rejestracji Profilu Zaufanego, upewnij się, że posiadasz w kartotece banku poprawnie wypełniony adres e-mail.
Jest to element niezbędny do poprawnego przejścia procesu rejestracji.
Aby uniknąć czekania, możesz poprosić o dopisanie adresu e-mail pracownika banku w Twojej placówce.

1. Wejdź na stronę : https://pz.gov.pl/pz/index
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk „zarejestruj się” i wybierz panel „Bank lub inny dostawca tożsamości”

3. Następnie kliknij ikonę „SGB BPS – Banki Spółdzielcze” – z prawej dolnej strony ekranu.

4. W następnym kroku wybierz z listy rozwijanej województwo i nawę Banku lub wpisz miejscowość po prawej stronie i wybierz Bank Spółdzielczy w Łubnianach 

 5. Po chwili nastąpi przekierowanie na stronę logowania do bankowości internetowej bslubniany.cui.pl

6. Po zalogowaniu, zobaczysz „listę zgód”, którą należy potwierdzić przyciskiem „akceptuj” i autoryzować za pomocą kodu SMS lub powiadomienia PUSH (akceptacja zgody PSD2):

7. Potem nastąpi przekierowanie na stronę Profilu zaufanego, gdzie trzeba wpisać/utworzyć Identyfikator użytkownika, zaznaczyć „Zapoznałem się z przepisami dotyczącymi profilu zaufanego i podpisu zaufanego” – potem klikamy przycisk „Zarejestruj się”.

Ponownie zostaniesz przeniesiony na stronę logowania systemu bankowości internetowej

  1. Ponownie zaloguj się do systemu bankowości internetowej
  2. Pojawi się ekran „Udzielenie zgody”(z numerem dokumentu z Profilu Zaufanego)
  3. Sprawdź poprawność wyświetlonych danych
  4. Następnie wybierz przycisk akceptujący/ zatwierdzający zgodę
  5. Pojawi się ekran „Podpis zgody”
  6. Wprowadź kod z SMS (lub potwierdź w aplikacji) i zatwierdź


8. Z powrotem trafisz na stronę Profilu Zaufanego(„Profil zaufany Użytkownika”).

W prawym górnym rogu powinno pojawić się imię i nazwisko zalogowanego użytkownika

Dotarcie do tego kroku oznacza, że Twój profil zaufany został poprawnie założony.

Dodatkowo sprawdź poprawność danych, które zostały przekazane z bankowości internetowej do PZ (wybierz przycisk „Mój profil zaufany”).