Informacje

Zastrzeżenie dokumentów

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj – zastrzeż go w Banku! Chroń najcenniejszy skarb – swoją tożsamość!

Zgubiony lub skradziony dokument tożsamości możesz zastrzec w naszym Banku zarówno jeśli jesteś naszym Klientem, jak i w sytuacji, gdy nim nie jesteś, ale nie wiesz, gdzie się zwrócić.

W dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Łubnianach, każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

  • dowód osobisty
  • tymczasowy dowód osobisty
  • prawo jazdy
  • książeczka wojskowa
  • książeczka marynarska
  • paszport
  • karta stałego pobytu
  • dokument zagraniczny
  • inny dokument (niezdefiniowany)
  • oraz dowód rejestracyjny, karty.
Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Chcesz wiedzieć więcej?  Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl

Zastrzeżony dokument się znalazł?

Możesz odwołać zastrzeżenie w dowolnej Placówce Banku.