O Banku

O Banku

Bank Spółdzielczy w Łubnianach mimo stale rosnącej konkurencji ze strony banków komercyjnych skutecznie działa na rynku międzybankowym.

Przyjazny stosunek do klienta, kompetencja i coraz szersza gama usług bankowych pozwala pozyskiwać nowych klientów.

Bank współpracuje z trzema podopolskimi gminami: Łubniany, Murów i Turawa, obsługuje ich budżety.

Wszystkie działania przynoszą pozytywne efekty wyrażające się na przestrzeni ostatnich 3 dekad kilkakrotnym wzrostem sumy bilansowej, udzielonych kredytów, oszczędności oraz funduszy własnych banku.