Kredyt przeznaczony jest na finansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych typu:

 • odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy,
 • okien i drzwi, które podnoszą efektywność energetyczną,
 • materiałów do ocieplenia stropu ścian zewnętrznych, dachu, stropu,
 • domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,
 • systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,
 • przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012.

Maksymalna kwota kredytu 80.000,00 zł. Wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Kredyt może być udzielany na okres do 84 miesięcy. Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu.

Oprocentowanie kredytu:

 • dla posiadaczy rachunku ROR w Banku: 7,50%
 • dla Klientów nie posiadających rachunku ROR w Banku: 8,50%

Prowizja za udzielenie kredytu:

 • dla posiadaczy rachunku ROR w Banku: 0,00%
 • dla Klientów nie posiadających rachunek ROR w Banku: 1,00%