LOKATY TERMINOWE

Co warto wiedzieć o lokatach:

Nasze lokaty są lokatami odnawialnymi. To Ty decydujesz, czy chcesz, żeby lokata odnowiła się na kolejny okres umowny na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.

Nie możesz wypłacać i dopłacać pieniędzy do otwartej lokaty.

Jeżeli wypłacisz pieniądze przed końcem umownego terminu, otrzymasz kapitał bez odsetek.

Odsetki kapitalizujemy na koniec okresu umownego, a od zysku z Twojej lokaty pobieramy 19% podatku dochodowego.

Aby otworzyć lokatę należy:

  • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość
  • podpisać umowę
  • wpłacić kwotę gotówką lub przelewem

Korzyści:

  • bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych

  • pewność zysku

  • wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku bankowym

  • Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • Z góry wiadomo, ile otrzymasz odsetek, jeśli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego

Zapraszamy do naszych Placówek