Zmiany w uwierzytelnianiu transakcji internetowych wykonywanych kartami płatniczymi

Od 1 lipca 2023r. transakcje internetowe, wykonywane prez Ciebe kartami płatniczymi, moga nie wymagać potwierdzenia kodem PIN i kodem SMS.