Rolnicy

Rachunki

Konto ROR (standardowe) to konto skierowane do osób o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Otwarcie i prowadzenie konta ROR – 10 zł miesięcznie

Posiadacz rachunku, otrzymuje:

  • 0 zł za dostęp do kanałów bankowości elektronicznej za pośrednictwem aplikacji doautoryzacji zleceń płatniczych/ aplikacji mobilnej EBO Mobile PRO,
  • 0 zł. za wypłaty w bankomatach, zgodnie z informacjami na stronie www,
  • 0 zł. za otwarcie i prowadzenie rachunków terminowych lokat oraz rachunku oszczędnościowego (w PLN),
  • 0 zł. za wydanie i wznowienie karty debetowej.
Dokumenty do pobrania
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym
Objaśnienia pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat powiązanych z rachunkiem płatniczym
Tabela oprocentowania, Taryfa opłat i prowizji bankowych
Arkusz informacyjny dla deponenta