O Banku

Władze Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łubnianach:

Stanisław Dembowski – Prezes Zarządu
Danuta Gontarz – Wiceprezes Zarządu
Marcin Sossna – Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Banku:

Zygmunt Grądowy – Przewodniczący Rady

Przemysław Wienke – Z-ca Przewodniczącego Rady

Krzysztof Drobina – Sekretarz Rady

Artur Gallus – Członek Rady

Mieczysław Maciuszek – Członek Rady

Karina Kochanek – Członek Rady

Anna Mazurkiewicz – Członek Rady

Natalia Malek – Członek Rady

Krzysztof Urbanek – Członek Rady