Klient indywidualny

Lokaty terminowe

Bank Spółdzielczy w Łubnianach posiada w swojej ofercie szereg produktów depozytowych o zróżnicowanych cechach, dzięki którym Klient ma możliwość szerokiego wyboru.

Aktualne oprocentowanie lokat terminowych:

1 miesięczne          2,00%

2 miesięczne          2,50%

3 miesięcznie         2,75%

6 miesięcznie         3,00%

12 miesięczne        4,50%

24 miesięczne        5,00%

36 miesięczne        5,50%

Depozyty charakteryzują się:

  • bezpieczeństwem (depozyty zdeponowane są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym)
  • szeroką dostępnością – dzięki niskiemu wkładowi lokaty są dostępne nawet dla tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami
  • opcją automatycznego odnowienia lokaty – dzięki czemu Klient nie musi fatygować się do placówki Banku w celu powtórnego założenia lokaty
  • przejrzystością warunków – z góry proste, określone zasady bez ukrytych opłat i prowizji

Oprocentowanie obowiązuje od 01.01.2024 roku