Klient indywidualny

Rachunek Pol-Konto STUDENT

Konto, które zawsze zdaje egzamin!!!

Życie studenckie, to niezależność, radość i przyjaźń. Szukając pełni zadowolenia skorzystaj za swobody, jaką daje Ci Pol-Konto Student. Pol-Konto Student otwierane jest na czas trwania nauki.

Rachunek przeznaczony jest dla uczniów szkół policealnych i pomaturalnych oraz studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych od 18 do 26 roku życia.

Rachunek Pol-Konto STUDENT służy ich posiadaczom do:

1) przechowywania środków pieniężnych,

2) przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku,

3) korzystania z kart płatniczych VISA CLASIC DEBETOWA,

4) zaciągania kredytu odnawialnego Pol-Koncie Student,

5) korzystania z kanałów bankowości internetowej (SBI).

W ramach posiadanego Pol-Konta STUDENT gwarantujemy niskie opłaty:

  • prowadzenie rachunku – 0 złotych
  • wpłaty i wypłaty w kasie Banku –0 złotych
  • dostęp do konta internetowego – 0 złotych
  • przelewy, zlecenia stałe – 0 złotych

Szczegóły oferty zostały przedstawione w „Taryfie opłat i prowizji bankowych” oraz „Regulaminie dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych Pol-Konto Student”.

Środki na Pol-Koncie STUDENT są gwarantowane zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.