Klient indywidualny

Podstawowy rachunek płatniczy

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym innym Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Jest to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.

Podstawowy rachunek płatniczy to:

  • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku;
  • 5 bezpłatnych przelewów krajowych w miesiącu wliczając zlecenia stałe;
  • bezpłatne wypłaty z bankomatów Grupy BPS oraz terminali POS;
  • 5 bezpłatnych wypłat w miesiącu z pozostałych bankomatów w kraju;
  • możliwość dokonania wypłat kartą debetową z bankomatów na terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.