Firmy i instytucje

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:

  • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;
  • jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług;
  • podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta;
  • terminowych rozliczeń z tytułu podatków oraz terminowych rozliczeń z pracownikami;
  • spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.

Maksymalna kwota kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta.

Maksymalny okres kredytu nie może przekroczyć 48 m-cy.

_________________________________________________________________________________________

Oprocentowanie kredytu:                                        Prowizja za udzielenie kredytu:

z okresem spłaty do 12 m-cy:  8.00%                         od 2.50% do 3.50%

z okresem spłaty do 36 m-cy:  9.00%

z okresem spłaty do 48 m-cy:  10.00%