Firmy i instytucje

Kredyt Rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym – odnawialnym, ewidencjonowanym w rachunku kredytowym.

Kredyt rewolwingowy jest formą finansowania, w której Bank określa maksymalny limit zadłużenia, do wykorzystania w zależności od potrzeb Klienta.

Kredyt ten może być udzielany jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym, kredytu nieodnawialnego w rachunku kredytowym lub jako kredyt samodzielny.

Przeznaczenie kredytu:

Kredyt rewolwingowy jest udzielany na finansowanie:

  • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza i rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych;

  • podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta;
  • spłaty zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego.
  • Produkt przeznaczony jest dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego, z wyłączeniem Klientów rozliczającym się w oparciu o kartę podatkową;